Brook Preloader
Boira - Los Elms

És el líder dels Elms. És decidit i resolutiu i sempre està preparat per a organitzar els seus companys. Té molt de caràcter i quan s’enfada li ix vapor dels apèndixs del cap.