Brook Preloader
Cudol - Los Elms

És l’Elm més primitiu, per dir-ho així. Fort i bonàs, desmanotat i animal, però amb un gran, gran cor. És un poc tímid i quan s’espanta o té por, amaga el cap en la closca com si fóra una tortuga.